eNormskaparna

Tillsammans bygger vi normen

Att bygga bra produkter kräver kunskap, teknik och engagemang. Att bygga fantastiska produkter kräver lite mer – ödmjukhet och samarbete. En bra standardprodukt är kompetent nog att möjliggöra användande direkt, utan anpassningar.

Gemensamma tolkningar

Gemensamt regelverk leder inte alltid till gemensamma tolkningar. Vi på eNorm har som mål att ta fram en standardlösning baserad direkt på svensk lagstiftning. Vi ser inte syftet med att varje enskild organisation var för sig ska behöva analysera, kravställa, konfigurera och betala extra för funktioner som utgår från vårt gemensamma regelverk.

Vi tror på gemensam tolkning och gemensamma normer.

De bästa slutanvändarna

För att säkerställa att både helhet och detaljer fungerar vill vi på ett tidigt stadium ta in synpunkter från de mest tongivande kravställarna. Med hjälp av kundprogrammet eNormskaparna kan vi på ett tidigt stadium definiera och verifiera funktioner i produkten. Läs mer i menyn till höger eller kontakta oss.

Mer om eNormskaparna

eNormskaparna är under uppbyggnad, med ambition att bli ett nätverk av kunniga och intresserade användare vilka tillsammans med verksamhetsexperterna på eNorm definierar hur standardfunktioner ska fungera.

Det kan exempelvis handla om vedertagna koder, om vanliga benämningar eller enhetliga processbeskrivningar.

eNormskaparna kan även användas för betatestning och som expertrådgivare under utvecklingsperioden.

eNormskapare är kunniga och intresserade användare från organisationer vilka vill vara med och definiera normen, det vill säga vara med och säkerställa att de standardfunktioner som läggs in i produkten fungerar och är tillräckliga för att uppfylla behov, lagar och regler.

eNormskaparna behövs i ett tidigt skede av utvecklingen av nya moduler. Verksamhetsexperterna på eNorm tar fram grundläggande funktioner baserade direkt på svensk lagstiftning, och sedan finns ibland möjlighet att lägga på en normpaketering. Denna kan bestå av exempelvis vanligt förekommande sekretessregler, grundläggande klassificeringsstruktur eller processbeskrivningar för processer baserade på gemensamma regler, exempelvis bygglovsprocesser.

eNormskaparna ges även tillfälle att testa betaversioner, eller kan kontaktas då eNorm behöver särskild hjälp med att definiera funktioner.

eNormskaparna kontaktas av eNorm när det är dags att testa eller diskutera nya funktioner. När det är dags att testa en betaversion görs denna tillgänglig över internet.

Det kostar inget att vara eNormskapare, och man får heller inget betalt. Alla bidrar med tid och kunskap.

Organisationer som deltar bör ha som ambition att använda den nya modulen när den är färdig.

Notera att betatestning innebär att produkten är utvecklad och systemtestad enligt eNorms rutiner – det är alltså inte testning av otestade och buggiga funktioner som avses, utan främst användbarhetstester

Ja, om de går med i eNorms Pilotprogram. Se mer information om detta här.

Tveka inta att kontakta oss om du är intresserad eller vill veta mer.