Företaget

Swedish eNorm Software AB är ett svenskt bolag med högsta kompetens inom teknik, produktförvaltning och regelverk inom främst offentlig sektor.

Välkommen in i boxen!

Det är bra att tänka utanför boxen, men ibland är det bättre att hålla sig innanför ramarna

Swedish eNorm Software AB är ett svenskt bolag med högsta kompetens inom teknik, produktförvaltning och regelverk inom främst offentlig sektor.

Det är bra att vara normkritisk, men ibland är det bättre att luta sig mot regelverket

Vi på eNorm tror på effektivitet och samarbete. Vi tror på gemensamma tolkningar av gemensamma regelverk, och vi tror att alla organisationer med samma behov kan använda samma produkt direkt out-of-the-box.

Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större

Vi tror på normen. Vi tror på eNorm.

Tänk att inte ha några begränsningar

Bakgrund

För många år sedan arbetade grundarna av eNorm med att förvalta och förbättra it-system för den offentliga sektorn. Användarna kom med massor av bra idéer och önskemål, tekniken lovade gott och produktägarna hade fantastiska planer. Fast verkligheten var den att de tekniska plattformarna var jättegamla, befintliga funktioner sönderanpassade till oigenkännlighet och budgeten uppbunden för rättningar av buggar.

Naturligtvis gick det att arbeta vidare trots de något trista förutsättningarna, men tanken var väckt –  tänk vilka fantastiska it-system det skulle gå att bygga om vi inte var hänvisade till gamla plattformar och omodern teknik; om vi slapp ta hänsyn till ofullständiga och rent felaktiga befintliga funktioner. Tänk att inte ha några begränsningar!

eNorm håller jämna steg med tekniken

Tekniken har sprungit långt ifrån användare, kravställare och leverantörer av den offentliga sektorns it-system. Den vanliga användaren laddar på sin fritid hem appar och program och använder dessa helt utan problem, liksom tjänster för bankärenden, hälsovård och kontakt med myndigheter.

De program och tjänster som användaren gillar att arbeta i på sin lediga tid är intuitiva, avskalade och tydliga med vad de är till för. När användaren kommer till sin offentliga arbetsplats förväntas den istället gå en tredagars användarutbildning för att alls kunna arbeta i sitt verksamhetssystem.

Verkligheten är att flertalet system för informationshantering är byggda i förra seklet, ofta ombyggda från system för en annan marknad, innehållande massor av anpassningar och tillägg främst beroende på okunskap eller en starkt präglad affärsmodell att systemet ska innehålla ’allt för alla’.

eNorm är ett renodlat styrande it-system. eNorm är byggt för den svenska marknaden, baserat på svenskt regelverk, och med användaren i fokus.

Svensk innovativ startup

Swedish eNorm Software AB är ett ungt företag grundat av personer som är både visionärer och genomförare, med en flexibel produkt som kan utformas för att passa olika typer av behov.

Du som är offentlig upphandlare har möjlighet att göra en innovationsupphandling. Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

Samarbete och komplettering

Värdefullt tillägg till produktportföljen

För många år sedan arbetade grundarna av eNorm med att förvalta och förbättra it-system för den offentliga sektorn. Användarna kom med massor av bra idéer och önskemål, tekniken lovade gott och produktägarna hade fantastiska planer. Fast verkligheten var den att de tekniska plattformarna var jättegamla, befintliga funktioner sönderanpassade till oigenkännlighet och budgeten uppbunden för rättningar av buggar.

Naturligtvis gick det att arbeta vidare trots de något trista förutsättningarna, men tanken var väckt –  tänk vilka fantastiska it-system det skulle gå att bygga om vi inte var hänvisade till gamla plattformar och omodern teknik; om vi slapp ta hänsyn till ofullständiga och rent felaktiga befintliga funktioner. Tänk att inte ha några begränsningar!

Mer om eNorm

Nej, Swedish eNorm Software AB är helt fria och oberoende. Med öppna gränssnitt kan verksamhetssystem från valfria leverantörer integreras med eNorm.

Inga licenser behöver betalas till tredjepartsprodukter, och eNorm kan användas helt utan koppling till andra system.

Allt som krävs är internetuppkoppling och en webbläsare.