Konsulting

E-arkiv
Arkivredovisning
Persondata
Informationssäkerhet
Dokumenthantering

Expertkonsulting inom all informationsförvaltning​

Effektivitet, kunskap och passion

San Expedito AB är namnet på en fristående konsultbyrå som med effektivitet, kunskap och passion hjälper till med allt inom informations- och dokumenthantering.

Konsulterna på San Expedito AB har gedigen erfarenhet av offentlig sektor, e-arkiv, arkivredovisning, dokumenthanteringssystem, informationsstrategier, klassificeringsstrukturer och Dataskyddsförordningen.

Verksamhetsområden

 • Införande av e-arkiv enligt OAIS
 • Byggande av klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4
 • Informationssäkerhetsklassificering
 • Framtagande av artikel-30-register över personuppgiftsbehandlingar enligt Dataskyddsförordningen
 • Granskning och rapportering av befintlig informationshantering med åtgärdsförslag
 • Utbildning inom offentlig förvaltning
 • Grundutbildning inom OAIS
 • Grundutbildning inom dataskydd
 • Kravställning av dokumenthanteringssystem
 • Framtagande av informationsstrategier
 • Datamodellering och objektmodellering

Kontakta oss för offert

076-184 18 40

malin.sundin@e-norm.se

Ikonmålning av San Expedito

San Expedito

San Expedito är effektivitetens och handlingarnas helgon (handling som i att göra saker, men varför inte även allmänna handlingar?). Han får saker att hända och skjuter aldrig upp till morgondagen vad som ska göras idag.

San Expedito är officeraren i Caesars arme som bestämmer sig för att bli kristen. Djävulen, i form av en kråka, försöker förhala ’cra-cra’ (imorgon imorgon), men vår kille sätter ner foten och deklarerar ’hodie’ (idag).

San Expeditos kvarlevor skickas sedemera från Frankrike till Sydamerika, och lådan får texten ’expedito’ (expediera). När helgonet packas upp på andra sidan Atlanten får han sitt namn efter vad som står skrivet på lådan — San Expedito.