eNorms partnerprogram

Vem är ni?

Ni är ett företag som levererar tjänster och produkter till myndigheter och kommuner. Den typ av tjänst ni levererar kan vara konsulthjälp inom processkartläggning, klassificering, upphandling av it-system och liknande. De produkter ni levererar är typiskt sett dokumenthanteringssystem, ärendehanteringssystem eller e-arkiv.

För att göra ert erbjudande komplett kan ni behöva en produkt vilken kan hantera klassificeringsstrukturer, arkivstrukturer, processbeskrivningar etc. För att kunna utföra era konsultuppgifter kan ni behöva ett system att dokumentera arbetet i.

Vi välkomnar samarbete

Swedish eNorm Software AB är ett renodlat produktbolag, och samarbetar gärna med kompetenta leverantörer. Vi har ett certifieringsprogram för att säkerställa att ni är trygga med att leverera eNorm enligt våra kunders högt ställda krav. Vi har även en väl utarbetad införande- och förvaltningsmodell där era, våra och kundens ansvarsområden är tydligt definierade.

Hur eNorm kan bidra till bättre affärer

Kontakta oss! eNorm är byggt för att kunna integreras med olika typer av verksamhetssystem, och att vara en komponent i en teknisk helhetslösning.