Pilotanvändning av eNorm Dataskydd

Kostnadsfri användning av eNorm Dataskydd

Utan kostnad har du möjlighet att under en begränsad tid använda eNorm Dataskydd för att få ordning på din organisations behandlingar av personuppgifter. Applikationen är fullt fungerande och du behöver varken installation eller konfiguration för att komma igång.

Du förbinder dig inte till fortsatt användning av tjänsten, och oavsett om du väljer att använda tjänsten vidare eller inte kommer du att behålla ditt register över behandlingar av personuppgifter.

Varför behöver du eNorm Dataskydd?

Efter tre år med Dataskyddsförordningen har du förmodligen börjat få koll på vilka personuppgifter som behandlas, och i vilka system de finns. Kanske har du kommit så långt att du har börjat ta fram ett register över tillåtna behandlingar (vilket är ett krav enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen). Sannolikt ligger ditt register i en Excelfil, och helt säkert har det börjat bli komplicerat att registrera ändringar och tillägg – samtidigt som du vill ha en aktuell lista vill du ju behålla historiken. Hur många versioner av Excelfilen finns det egentligen?

Med eNorm Dataskydd får du ett register över vilka behandlingar som är tillåtna i din organisation, du får överblick över var personuppgifter lagras och i vilka verksamhetsprocesser de hanteras. Du kan snabbt avgöra laga grund för behandling, och du kan regelbundet gå igenom vidtagna åtgärder för att se att de är effektiva och ändamålsenliga. Du kan låta din organisation ta del av det ständigt uppdaterade registret så att handläggare och andra enkelt kan se vilka personuppgifter som får behandlas, och hr de ska behandlas.

eNorm Dataskydd är en versionshanterad, säkert och skalbar tjänst; byggd på modern och effektiv teknik. Ditt data lagras på av dig anvisad plats (lokalt eller i molnet) och är inte åtkomlig för någon annan än dig. Inga tredjepartslicenser eller tredjepartsprodukter krävs, utan allt du behöver är en webbläsare.

eNorm Dataskydd låter dig registrera följande:

  • Personer och roller som är ansvariga för dataskyddshantering i din organisation, inklusive biträden och företrädare.
  • Organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder.
  • Alla behandlingar med bland annat laga grund, syfte, kategorier av registrerade, kategorier av uppgifter, eventuella mottagare, lagringstid och lagringsplats.

Vad behöver du för att komma igång?

  1. Kontrollera att du har en dator, telefon eller tablet med internetuppkoppling och en favoritwebbläsare.
  2. Kontakta oss på info@e-norm.se för att få ett användarnamn och ett lösenord.
  3. Använd. Applikationen är självförklarande, men om du behöver så hjälper vi dig naturligtvis igång utan kostnad.

Hur du kommer igång