eNorms unika affärsmodell

Licensmodell

Oberoende och säkra system är viktiga aspekter när it-system ska inköpas, likaså kostnad. Systemet eNorm erbjuds som en tjänst med hög säkerhet, byggd på en oberoende plattform med modern teknik.

Produkten består av fristående moduler, vilket säkrar att kunden endast betalar för de funktioner som den har användning för. Allt eftersom nya moduler utvecklas kan kunden välja att köpa till fler moduler för utökad funktionalitet.

Kunden betalar per registrerad användare och modul, med olika avgift för användarroll producent, konsument och system. 

Justeringar och systemintegrationer

Kunden har alltid möjlighet att bygga vidare på sin modul, exempelvis specifika rapporter eller eget utseende på gränssnittet. Det finns även möjlighet att bygga integrationer mellan eNorm och andra verksamhetssystem. Arbete förenat med detta utförs som tilläggstjänster, utfört antingen av eNorm eller av en certifierad samarbetspartner. Även övriga insatser förenat med införande och användande såsom kravanalys etc. kan erbjudas som konsultinsatser.

Anskaffning av eNorm

Innovationspartnerskap för att möta nya behov

Myndigheter som har gjort bedömningen att etablerade leverantörers initiativ inte räcker fullt ut kan behöva helt nya lösningar för att tillgodose sina behov, då dessa inte alltid finns på marknaden

eNorm tar fram nya lösningar inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Myndigheter vilka vill arbeta lagenligt och enhetligt har stor möjlighet att samarbeta med eNorm för att ta fram nya, innovativa och tidigare oprövade lösningar. Läs mer om innovationspartnerskap hos Upphandlingsmyndigheten.

Direktupphandling, avrop eller innovationsupphandling

Genom en prismodell som i normalfallet ligger under direktupphandlingsgränsen finns möjlighet att direktupphandla eNorm. Det går även att avropa eNorm via partners som finns med på aktuella ramavtal, eller att köpa eNorm via offentlig upphandling.

Mer om affärsmodellen

Absolut! Kontakta oss så ser vi till att ni utan kostnad får en demo. Ni kan också få inloggning till en testmiljö för att prova på själva.

Nej, inte alls. eNorm lagrar ert data på av er anvisad plats. Denna kan vara i molnet eller lokalt. Det går även att installera eNorm lokalt.

Ja, licenserna är personliga eftersom användarkontot knyts till en specifik individ. Dock har vi korta uppsägningsperioder, och det är enkelt att både lägga till nya och ta bort användare.

Frågar du oss på eNorm säger vi att klassificeringsstrukturer är mycket intressanta.

Även om inte gemene man går in dagligen och tittar på dokumenthanteringsregler så ligger dessa till grunden för all informationshantering inom en organisation.

Det finns licenser för dem som producerar regelverket, och licenser för dem som direkt konsumerar reglerna, oavsett om det är system eller individer.