1 Om produkten

Produkten eNorms uppbyggnad

Produkten eNorm är en unik kombination av teknik, funktion och affärsmodell. Läs mer om dessa områden, och om eNorms olika moduler, nedan.

Teknik

eNorm är byggd på modern och tilltalande teknik – vilken är säker, skalbar och flexibel. Produkten är byggd som en applikation på en ny teknisk plattform, åtkomlig på valfri enhet och möjlig att integrera med befintliga eller framtida it-system.
Klicka på ikonen för att läsa mer om den revolutionerande teknik som eNorm är bland de första i landet med att använda.

Affärsmodell

eNorm säljs som en tjänst – antingen molnbaserad eller installerad hos kunden. eNorm består av olika fristående moduler, och kunden köper och använder enbart de moduler som det finns behov av. Licens betalas per användare och månad, och bindningstiden är kort.
Klicka på ikonen för att läsa mer om eNorms unika affärsmodell.

Funktion

eNorm är ett stöd- och styrmedel för verksamheten – klar att använda utan vare sig kundanpassning eller konfiguration. Funktionerna i eNorm är baserade på svenska lagkrav och vedertagna normer, vilket bidrar till att ge en komplett översikt över organisationens centrala information.
Klicka på ikonen för att läsa mer om funktionerna i eNorm.

Moduler

eNorm är uppbyggd av fristående moduler med väl avgränsad funktionalitet. Modulerna kan användas tillsammans för ökad automatisering, eller individuellt. Varje modul har en eller flera normpaketingar, särskilt utvecklade för specifika verksamhetsområden.
Klicka på ikonen för att få en översikt över eNorms befintliga och planerade moduler.

Varför är eNorm ett bättre alternativ än andra produkter på marknaden?

Ofta är myndigheters it-system extremt stora, komplexa, svårförvaltade och dyra. Eller så är de specialbyggda, komplexa, svårförvaltade och dyra. Dessutom är flertalet system idag byggda på gammal teknik, vilket bland annat innebär dyra underhållskostnader, låg säkerhet, låg skalbarhet och låg flexibilitet.

eNorm är byggd på absolut senaste tekniken vilket bland annat innebär hög säkerhet, skalbarhet, låga underhållskostnader samt hög flexibilitet.

Många av dagens befintliga it-system för den offentliga sektorn utgörs av stora konglomerat vilka sällan är byggda för svenska regelverk, och där anpassning och konfiguration är ett måste för att följa regelverket – detta trots att reglerna är lika för alla.

Det finns förvånansvärt få it-system vilka fungerar helt utan komplicerade anpassningar eller konfiguration. Detta kan bero på att det ofta finns en ängslighet hos produktutvecklare och produktägare, vilket resulterar i framtagande av komplexa it-system vilka ’kan allt’ och där ansvaret över att systemet uppfyller gällande regelverk läggs över på kunden.

Funktionerna i eNorm är framtagna helt på svenska aktuella lagkrav. Möjlighet finns att använda färdiga normpaketeringar, men även att bland annat lägga till egna kodvärden.

Det är en kostsam och tidskrävande process att införa ett nytt it-system. Identifiering av behov följs av investeringsbeslut; upphandling av upphandlingskonsult; offentliga förfrågningar om vad som finns på marknaden; omfattande kravarbete; upphandling inklusive överklagande, tester och systemanalys; införande med anpassningar, installation och tester; och användarutbildning.

Listan på nödvändiga aktiviteter är lång, och leder inte bara till hög kostnad och lång tid innan systemet är redo att tas i bruk – utan även till att när it-systemet väl är på plats så är man som kund fast med detta system, oavsett hur nöjd man är med systemet.

Med eNorm får ni omdelbar tillgång till ett helt färdigt och normpaketerat system med självförklarande funktioner. Bindningstiderna är korta och prissättningen gör att det i normalfallet inte behöver göras en offentlig upphandling.

Ofta behövs flera olika systemlösningar för att hantera funktioner såsom klassificering, dokumenthanteringsanvisningar och processbeskrivningar. I de fall flera funktioner finns tillgängliga i samma system brukar det även finnas en flora av ytterligare funktioner vilka inte alltid behövs eller är efterfrågade – men som kunden ändå får betala för, direkt eller indirekt.

Med eNorm köper ni enbart de funktioner ni behöver; ungefär som att köpa lösgodis och bara välja ut de godaste pralinerna istället för att betala för en påse blandgodis där hälften av karamellerna inte är så goda.