1.3 Affärsmodell

eNorms unika affärsmodell

Licens

Oberoende och säkra system är viktiga aspekter när it-system ska inköpas, likaså kostnad. Systemet eNorm erbjuds som en tjänst med hög säkerhet, byggd på en oberoende plattform med ultramodern teknik.

Produkten består av fristående moduler, vilket säkrar att kunden endast betalar för de funktioner som den har användning för. Allt eftersom nya moduler utvecklas kan kunden välja att köpa till fler moduler för utökad funktionalitet. Kunden betalar per registrerad användare och modul, med olika avgift för producent och konsument (användare med möjlighet att skapa respektive läsa objekt).

Justeringar och integrationer

Kunden kan välja att justera sin instans (installation av modul) med exempelvis specifika rapporter och egna kodvärden i listor. Det finns även möjlighet att bygga integrationer mellan eNorm och andra verksamhetssystem. Arbete förenat med detta utförs som tilläggstjänster, utfört antingen av eNorm eller en certifierad samarbetspartner.

Även övriga insatser förenat med införande och användande såsom kravanalys etc. kan erbjudas som konsultinsatser.

Innovationspartnerskap för att möta nya behov

Myndigheter som har gjort bedömningen att etablerade leverantörers initiativ inte räcker fullt ut kan behöva helt nya lösningar för att tillgodose sina behov. Då dessa inte alltid finns på marknaden

eNorm tar fram nya lösningar inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Myndigheter vilka vill arbeta lagenligt och enhetligt har stor möjlighet att samarbeta med eNorm för att ta fram nya, innovativa och oprövade lösningar. Läs mer om innovationsupphandling hos Upphandlingsmyndigheten.

Direktupphandling, avrop eller offentlig upphandling

Genom en prismodell som i normalfallet ligger under direktupphandlingsgränsen finns möjlighet att direktupphandla eNorm. Det går även att avropa eNorm via utvalda partners, vilka finns med på aktuella ramavtal, eller att köpa eNorm via offentlig upphandling.