1.2.1 Moduler

Befintliga och planerade moduler

eNorm består av ett antal befintliga och planerade moduler. Läs mer om dessa nedan. Kontakta oss om du vill ha produktblad eller veta utvecklingsstatus för respektive modul.

eNorm Klassificering

Lämna Excel en gång för alla och bygg upp er klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 med modern teknik. Fullt stöd för valfritt antal strukturer med verksamhetsområden, processgrupper och verksamhetsprocesser (processer). Med versionshantering, överskådligt gränssnitt och möjlighet att att koppla ihop med eNorm Dataskyddsregister, eNorm Hanteringsregler och eNorm Processer får ni full kontroll över er verksamhet.

eNorm Processer

Gör era olika processer tillgängliga för den som behöver dem när de behövs. Både enkla och komplexa processer beskrivs med vedertagna symboler och text. Processerna uppdateras direkt i systemet och är därmed alltid aktuella, och tillgängliga via mobil, platta eller dator. Använd eNorm Processer med eNorm Klassificering för att till fullo dra nytta av kraven i RA-FS 2008:4, och använd eNorm Processer för automatisering av aktiviteter i andra verksamhetssystem.

eNorm Dataskyddsregister

Få översikt över era behandlingar av personuppgifter, samtidigt som ni uppfyller de omfattande registerkraven i nya dataskyddsförordningen. Att veta vilka verksamhetsprocesser som hanterar persondata, och vilken typ av data det rör sig om, är grunden för att kunna se över era system och rutiner. Detta är levande information som kräver kompetent systemstöd och inte bör finnas enbart i Word-dokument eller motsvarande.

eNorm Systemregister

Undvik att hamna i besvärliga situationer genom att skapa kontroll över vilka it-system ni har, var någonstans de befinner sig, vad som förvaras i dem och vem som har åtkomst till dem. Ni kan kombinera eNorm Systemregister med eNorm Hanteringsregler för att på så sätt säkerställa att samtliga era handlingar, register och databaser hamnar där de är tänkta att förvaras. Detta minimerar risken att skyddsvärda uppgifter hamnar i orätta händer.

eNorm Hanteringsregler

Kombinera eNorm Hanteringsregler med eNorm Klassificering för att få full kontroll över era dokumenthanteringsanvisningar. Varje verksamhetsprocess (process) kopplas till handlingsslag och handlingstyper i enlighet med RA-FS 2008:4, och regler för gallring, förvaring, åtkomst etc. läggs in. Informationen kan sedan föras över till dokument- och ärendehanteringssystem och övriga system, samt användas vid e-arkivering.