1.1 Teknik

Hetaste tekniken sedan automatiska kaffemaskiner gjorde sitt inträde på kontoren

eNorm är byggd på modern och tilltalande teknik, vilken är säker, skalbar och flexibel. Produkten är byggd som en applikation på en egenutvecklad teknisk plattform, och möjlig att integrera med befintliga eller framtida it-system.