Offentliga Rummet 23 – 25 maj

 

 

Välkommen in i boxen!

 

Det är bra att tänka utanför boxen, men ibland är det bättre att hålla sig innanför ramarna.

Det är bra att vara normkritisk, men ibland är det bättre att luta sig mot regelverket.

Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.

 

Vi på eNorm tycker att gemensamma lagar och regler ska leda till gemensamma lösningar. Vi har aldrig förstått varför kunder med likadana behov måste specificera sina krav om och om igen. Vi har heller inte förstått varför det finns så många it-system som är halvfärdiga – där sista åtgärden för att följa gemensam svensk lagstiftning måste konfigureras individuellt för varje kund.

Vi på eNorm tror på effektivitet och samarbete. Vi tror på gemensamma tolkningar av gemensamma regelverk, och vi tror att alla organisationer med samma behov kan använda samma produkt direkt out-of-the-box. Vi tror på normen.

Vi tror på eNorm.

 

 

Varmt välkommen att träffa Swedish eNorm Software AB på mässan Offentliga Rummet i Göteborg 23 – 25 maj. Vi bjuder på produktdemo och trevliga diskussioner!

 

 

eNorm är den första moderna it-produkten för förvaltning av central information. eNorm ger full kontroll av bland annat arkivredovisning, dokumenthanteringsregler, koder, verksamhetsprocesser, känsliga uppgifter, olika it-system och dataskyddsregister. eNorm har öppna gränssnitt och kan integreras med valfria verksamhetssystem. eNorm levereras som en molntjänst och med en attraktiv affärsmodell.