Modern förvaltning
av central information

Är du trött på dyra och komplicerade it-system? Har du fått nog av att du som kund måste ansvara för att leverantörernas standardsystem följer lagen? Har du med fasa följt myndigheternas it-skandaler och bestämt dig för att ta kontroll över din organisations centrala information?

Du har kommit rätt. Du behöver eNorm.

eNorm är en gamechanger

eNorm ger kontroll


Om eNorm

Välkommen in i boxen!

Moduler och funktionsområden


Kontakta oss

eNorm är en gamechanger

Information om informationen, det vi kallar central information, definierar regelverket kring organisationens information – exempelvis uppgifter om processer, it-system, åtkomst till skyddsvärd information och dokumenthanteringsanvisningar.

Allt detta och mer därtill kan hanteras i eNorm, samtidigt som verksamheten kan fortsätta arbeta i de befintliga verksamhetssystem.

eNorm låter dig mata in styrande koder, regler, och metadata på ett enda ställe, oavsett vilka områden eller system som berörs. Informationen kan föras över till övriga verksamhetssystem, skrivas ut som rapporter eller finnas tillgänglig direkt i dina digitala enheter.

Den centrala informationen är samlad på ett ställe: versionshanterad, säkert lagrad och åtkomlig till de personer eller system som behöver den. Dina ändringar och uppdateringar sker säkert och spårbart direkt i systemet, vilket gör att informationen är ständigt aktuell.

Många it-system har inbyggda funktioner för exempelvis klassificeringsstruktur eller metadatahantering. Funktionerna är knutna till en leverantör och en produkt – inte sällan byggd i ett system ursprungligen gjord för andra ändamål, och dessutom med gammal teknik. Du behöver göra samma ändringar i flera olika system och du behöver uppdatera ett antal Excelfiler och Worddokument. Risken är påtaglig att informationen inte ser likadan ut överallt där den används.

eNorm samlar alla koder och regler som rör din organisations informationshantering på ett ställe. Förutom att administrationen underlättas finns möjlighet att koppla samman olika typer av information, såsom vilken typ av uppgifter som lagras i ett givet system eller vilka verksamhetsprocesser som tillåter behandling av personuppgifter.

Förr i tiden, när mamma och pappa var barn, listades företags och privatpersoners adress och telefonnummer i långa tabeller. Dessa var tryckta i tjocka svart-vita böcker, vilka fanns i varje hushåll och uppdaterades årligen.

Många it-produkter med rötter i slutet på förra seklet har anammat designen från telefonkataloger; den dåvarande tekniken bjöd sällan på några alternativ. Resultatet blir system med tabeller, flikar och massor av irrelevant information i synfältet. Du behöver till och med investera i utbildningar för att lära dig använda systemet!

eNorm å andra sidan är byggd på en modern och oberoende plattform vilken är snabb, säker och flexibel. Och snygg och intuitiv att arbeta i.

eNorm ger kontroll

eNorm är marknadens första moderna it-produkt för styrning och förvaltning av central information.

eNorm samlar och hanterar uppgifter, regler och metadata om organisationens viktigaste regelverk – information om informationen.

  • Arkivredovisning och klassificeringsstruktur
  • Dokumenthanteringsregler och arkivregler
  • Verksamhetsprocesser och anvisningar
  • Skyddsvärda uppgifter, sekretess och säkerhetsklassificering
  • Register över olika it-system, lagringsytor och program
  • Dataskyddsregister (GDPR) och anvisningar för behandling av personuppgifter

Om eNorm

Om produkten

eNorm är en modulär it-produkt för förvaltning av myndigheters centrala information. eNorm är byggd på senast tillgängliga teknik, och baserad på gällande svenskt regelverk.​​

Om användaren

Med eNorm skapas och förvaltas regler och metadata för all information som hanteras av organisationen – oavsett vilket it-system informationen finns i eller vem som hanterar den.​

Om företaget

Produkten eNorm ägs och förvaltas av företaget Swedish eNorm Software AB – ett kunskapsmässigt ledande företag med högsta kompetens inom teknik och funktioner.

Välkommen in i boxen!

Vi på eNorm tycker att gemensamma lagar och regler ska leda till gemensamma lösningar. Vi har aldrig förstått varför kunder med likadana behov måste specificera sina krav om och om igen. Vi har heller inte förstått varför det finns så många it-system som är halvfärdiga – där sista åtgärden för att följa vår gemensamma svenska lagstiftning måste anpassas och konfigureras individuellt för varje kund.

Vi på eNorm tror på effektivitet och samarbete. Vi tror på gemensamma tolkningar av gemensamma regelverk, och vi tror att alla organisationer med samma behov kan använda samma produkt direkt out-of-the-box.

Vi tror på normen. Vi tror på eNorm.

Moduler och funktionsområden

eNorm Klassificering

Lämna Excel en gång för alla och bygg upp er klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 med modern teknik. Fullt stöd för valfritt antal strukturer med verksamhetsområden, processgrupper och processer. Med versionshantering, överskådligt gränssnitt och möjlighet att att koppla ihop med eNorm Dataskyddsregister, eNorm Hanteringsregler och eNorm Processer får ni full kontroll över er verksamhet.

eNorm Processer

Gör era olika processer tillgängliga för den som behöver dem, när de behövs. Både enkla och komplexa processer beskrivs med vedertagna symboler och text. Processerna uppdateras direkt i systemet och är därmed alltid aktuella, och tillgängliga via mobil, platta eller dator. eNorm Processer kan användas för automatisering av aktiviteter i andra system. Använd eNorm Processer med eNorm Klassificering för att till fullo dra nytta av RA-FS 2008:4. 

eNorm Dataskydd

Få översikt över era behandlingar av personuppgifter, samtidigt som ni uppfyller de omfattande registerkraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Att veta vilka verksamhetsprocesser som hanterar persondata, och vilken typ av data det rör sig om, är grunden för att kunna se över era system och rutiner. Detta är levande information som kräver kompetent systemstöd och inte enbart bör finnas i rapporter eller motsvarande.

eNorm Hanteringsregler

Kombinera eNorm Hanteringsregler med eNorm Klassificering för att få full kontroll över era dokumenthanteringsanvisningar. Varje verksamhetsprocess kopplas till handlingsslag och handlingstyper i enlighet med RA-FS 2008:4, och regler för gallring, förvaring, åtkomst, etc. definieras. Informationen kan sedan föras över till dokument- och ärendehanteringssystem och övriga system, samt användas vid e-arkivering.

eNorm Systemregister

Undvik att hamna i besvärliga situationer genom att skapa kontroll över vilka it-system ni har, var någonstans de befinner sig, vad som förvaras i dem och vem som har åtkomst till dem. Kombinera eNorm Systemregister med eNorm Hanteringsregler för att på så sätt säkerställa att samtliga era handlingar, register och databaser hamnar där de är tänkta att förvaras. Detta minimerar risken att skyddsvärda uppgifter hamnar i orätta händer.