eNorms pilotprogram

På eNorm tar vi inga genvägar

eNorms användare är nöjda användare. På eNorm tar vi inga genvägar för att se till att vår produkt har hög användbarhet. Om inte slutanvändarna är nöjda är inte heller vi nöjda.

För att säkerställa att våra moduler fungerar som tänkt introducerar vi eNorms Pilotprogram – tillsammans med användare verifierar vi nya releaser .

eNorms Pilotprogram är eNorms sätt att validera nya och uppdaterade moduler i skarpt läge hos kunder och användare. Vi på eNorm har som ambition att det vi släpper ska vara färdigutvecklat, testat, verifierat och riktigt bra. Om vi släpper funktioner som användarna inte är nöjda med så har vi gjort fel.

 

Prioriterat användande

För att säkerställa att en ny modul eller en ny version av en modul fungerar som specificerat i skarpt läge vill vi på eNorm först tillgängliggöra den för en begränsad krets av användare. Detta gör det möjligt för oss att bevaka användandet och att rycka in och åtgärda om något oförutsett sker.

Notera att modulen alltid är färdig när den görs tillgänglig för Piloter – funktionerna är testade och klara. Piloterna ska alltså inte leta efter fel och brister.

Mer om eNorms pilotprogram

En eNormpilot är en organisation med en eller flera användare vilka har tid och intresse av att vara bland de första användarna av en modul. En eNormpilot vill gärna dela med sig av sina erfarenheter till andra organisationer

eNormpiloten behövs hela tiden. I samband med en ny release av en modul behövs eNormpiloten för att verifiera modulen.

När potentiellt nya kunder behöver information om hur produkten fungerar är det bra om eNormpiloten finns tillgänglig för att svara på frågor.

eNormpiloten ges även möjlighet att dela sin historia i nyhetsutskick, på eNorms hemsida och vid sammankomster.

eNormpiloten meddelas när nya modulen finns tillgänglig, och arbetar sedan på som vanligt. Expertteamet på eNorm hör regelbundet av sig under pilotperioden för att höra hur det går – därför är det bra om organisationen har en intern struktur med en förstepilot, det är denna som är eNorms kontaktperson.

Efter pilotperioden gör vi på eNorm en sammanställning av utfallet. I denna inkluderas pilotens berättelse om modulen, vilken kan komma att synas på vår hemsida eller liknande.

eNormpiloter kan även komma att bli kontaktade av organisationer nyfikna på eNorm, och ombedes då att berätta uppriktigt om sina erfarenheter. Alla kontakter sker via eNorm.

Det kostar inget extra att vara eNormpilot. I de fall organisationen redan har en modul, och pilotperioden avser en uppdatering av modulen, ingår pilotperioden i den vanliga licensen.

I de fall pilotperioden avser en ny modul sker pilotperioden utan licenskostnad för kunden. Dock gäller våra allmänna villkor under pilotperioden, och vi skriver avtal på dessa. Vi vill också att organisationen ska ha som ambition att fortsätta använda modulen efter pilotperioden, till standard licenskostnad.

Expertteamet på eNorm finns tillgängligt för frågor relaterade till pilotperioden, utan kostnad.

Det finns även möjlighet att anlita eNorms experter för uppgifter som går utöver det vanliga. Det kan exempelvis vara verksamhetskonsulting eller användarutbildning, och sker som tilläggstjänst.

eNormpiloternas synpunkter är värdefulla och används både i marknadsföringssyfte och i vidareutveckling av produkten.

Vi på eNorm tillhandahåller ett annat program för den som vill vara med och påverka innehållet i produkten mer direkt – eNormskaparna. Se mer information om detta här.

Tveka inta att kontakta oss om du är intresserad eller vill veta mer.