Hur eNorm hanterar personuppgifter

Dataskyddsförordningen

eNorms hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (gdpr). Vi är öppna med hur vi samlar in och använder personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Swedish eNorm Software AB, organisationsnummer  559142-9237.

Läs mer i eNorms dataskyddspolicy i panelen.

Hur hanterar du personuppgifter?

Varför du behöver eNorm Dataskydd

Efter tre år med Dataskyddsförordningen har du förmodligen börjat få koll på vilka personuppgifter som behandlas, och i vilka system de finns. Kanske har du kommit så långt att du har börjat ta fram ett register över tillåtna behandlingar (vilket är ett krav enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen). Sannolikt ligger ditt register i en Excelfil, och helt säkert har det börjat bli komplicerat att registrera ändringar och tillägg – samtidigt som du vill ha en aktuell lista vill du ju behålla historiken. Hur många versioner av Excelfilen finns det egentligen?

Med eNorm Dataskydd får du ett register över vilka behandlingar som är tillåtna i din organisation, du får överblick över var personuppgifter lagras och i vilka verksamhetsprocesser de hanteras. Du kan snabbt avgöra laga grund för behandling, och du kan regelbundet gå igenom vidtagna åtgärder för att se att de är effektiva och ändamålsenliga. Du kan låta din organisation ta del av det ständigt uppdaterade registret så att handläggare och andra enkelt kan se vilka personuppgifter som får behandlas, och hur de ska behandlas.

eNorm Dataskydd blir en versionshanterad, säker och skalbar tjänst, byggd på modern och effektiv teknik. Ditt data lagras på av dig anvisad plats (lokalt eller i molnet) och är inte åtkomlig för någon annan än dig. Inga tredjepartslicenser eller tredjepartsprodukter krävs,  allt du behöver är en webbläsare.

Kontakta oss för att få vara med från början.

 

eNorms dataskyddspolicy

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en levande enskild person. Hos eNorm hanteras personuppgifter av kategori kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter.

 eNorm behandlar aldrig särskilda kategorier av personuppgifter (det många fortfarande men felaktigt kallar ’känsliga personuppgifter’).

eNorm behöver personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter för att komma i kontakt med personer, exempelvis i samband med support eller marknadsaktiviteter. eNorm behöver även säkerställa att rätt användare har åtkomst till eNorms tjänster. eNorm kan också behöva behandla personuppgifter för andra legitima anledningar, exempelvis för att ingå kundavtal.

eNorm delar inte med sig av personuppgifter till andra företag, utom i de fall det är nödvändigt för att exempelvis uppfylla avtal eller andra berättigade intressen. eNorm delar aldrig med sig av personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för försäljning.

eNorm behandlar personuppgifter uteslutande inom EU/EES-området.

eNorm bevarar personuppgifter så länge de är aktuella, samt under den tid efter en avslutad kundrelation som krävs av bland annat bokföringsregler.

Du kan när som helst genom att kontakta eNorm få ett utdrag av de personuppgifter eNorm lagrar om dig. Vi hjälper dig att rätta eller radera inaktuella eller felaktiga uppgifter, och du kan också begära att vi inte längre kontaktar dig, eller återkalla eventuella medgivanden.

Om du tycker att vi hanterar dina uppgifter i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Datainspektionen.

Denna text kan komma att uppdateras. Den senaste versionen av informationen finns alltid här på www.e-norm.se. Du kan när som helst kontakta oss för att få mer information om eNorms dataskyddsarbete.