Hetaste tekniken sedan automatiska kaffemaskiner gjorde sitt inträde på kontoren​

Senaste tekniken

eNorm är byggd på modern och tilltalande teknik, vilken är säker, skalbar och flexibel. Tjänsten  är byggd som en applikation på en egenutvecklad teknisk plattform, och möjlig att integrera med befintliga eller framtida it-system. Inga krav finns på befintlig teknik, och inga tredjepartsprogram eller ytterligare licenser krävs.

Säkerhet

eNorm har en avancerad inbyggd säkerhet vilken inte bara skyddar obehöriga från att komma åt information, utan även skyddar information mot att förvanskas eller försvinna.

Skalbarhet

eNorm kan byggas ut med fler användare, fler moduler, mer innehåll och fler integrationer utan att prestandan påverkas. Vi är stolta över att säga att det är hårdvaran som begränsar prestandan – inte tekniken.

Flexibilitet

Är din organisation alldeles speciell och måste använda helt andra regelverk än vad normen stipulerar? Vill organisationen använda sina egna termer och beteckningar? Behövs en helt ny tillämpning av helt nya lagar och regler? Vill du bygga upp en alldeles egen struktur såsom släktträd, register över fastigheter eller avancerade system över reservdelar? Inga problem – eNorms unika datamodell möjliggör allt detta.

Mer om tekniken

Nej, eNorm erbjuds som en tjänst i molnet, men kan även installeras om det behövs.

Inga problem. Reglerna skyddas från intern åtkomst genom åtkomstregler. Själva datat ligger lagrat i vald molntjänst – antingen den säkra standardmolntjänst som eNorm rekommenderar, eller i en av organisationen vald tjänst.