Hur eNorm hanterar personuppgifter

Dataskyddsförordningen

eNorms hantering av personuppgifter följer nya dataskyddsförordningen (gdpr). Vi är öppna med hur vi samlar in och använder personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Swedish eNorm Software AB, organisationsnummer  559142-9237.

Läs mer i panelen.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Hos eNorm består personuppgifter i stort sett uteslutande av namn och kontaktuppgifter till arbetsställe, samt uppgifter för att identifiera korrekt användare av våra tjänster. eNorm behandlar aldrig känsliga personuppgifter.

eNorm behöver personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter för att komma i kontakt med personer, exempelvis i samband med support eller marknadsaktiviteter. eNorm behöver även säkerställa att rätt användare har åtkomst till våra tjänster. eNorm kan också behöva behandla personuppgifter för andra legitima anledningar, exempelvis för att ingå kundavtal.

eNorm delar inte med sig av personuppgifter till andra företag, utom i de fall det är nödvändigt för att exempelvis uppfylla avtal eller andra berättigade intressen.

eNorm behandlar personuppgifter uteslutande inom EU/EES-området.

eNorm bevarar personuppgifter så länge de är aktuella, samt under den tid efter en avslutad kundrelation som krävs av bland annat bokföringsregler.

Du kan när som helst genom att kontakta eNorm få ett utdrag av de personuppgifter eNorm lagrar om dig. Om de är felaktiga eller inaktuella kan du begära rättelse eller radering. Du kan även begära att vi inte längre kontaktar dig, eller återkalla eventuella medgivanden.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontkakta Datainspektionen.

Denna text kan komma att uppdateras. Den senaste versionen av informationen finns alltid här på e-norm.se. Du kan när som helst kontakta oss för att få mer information om eNorms dataskyddsarbete.