eNorm – Hem

Nu har 2000-talet äntligen kommit till den offentliga sektorn!

Swedish eNorm Software AB introducerar eNorm – en modern och unik it-tjänst för den offentliga sektorn. Läs mer nedan och på följande sidor om produkten, om vem den vänder sig till och om företaget som levererar.

Produkten eNorm är ett smart it-system för förvaltning av myndigheters centrala information, byggt på senaste tekniken och med en attraktiv prismodell. eNorm ägs, förvaltas och underhålls av företaget Swedish eNorm Software AB.

Information om informationen, det vi kallar central information, definierar myndighetens information – exempelvis uppgifter om processer, dokumenthanteringsanvisningar, it-system och åtkomst till skyddsvärd information.

Förr i tiden, innan digitaliseringen, listades företags och privatpersoners adress och telefonnummer i långa tabeller. Dessa var tryckta i tjocka svart-vita böcker, vilka fanns i varje hushåll och uppdaterades årligen.

Många it-produkter med rötter i slutet på förra seklet har anammat designen från telefonkataloger; den dåvarande tekniken bjöd sällan på några alternativ.

Om produkten

eNorm är en modulär it-produkt för förvaltning av myndigheters centrala information. Den är byggd på senaste tekniken, baserad på gällande svenskt regelverk och tillgänglig med en attraktiv pris- och affärsmodell.

Läs mer om produkten genom att klicka på ikonen.

Om användaren

Med eNorm skapas och förvaltas regler och koder för all information som hanteras av organisationen – oavsett vilket it-system informationen finns i eller inom vilken organisationsenhet informationen hanteras.
Läs mer om varför du behöver eNorm genom att klicka på ikonen.

Om företaget

Produkten eNorm ägs, förvaltas och underhålls av företaget Swedish eNorm Software AB – ett litet och kunskapsmässigt ledande företag. Vi har högsta kompetens inom teknik, funktioner och affärer.

Läs mer om företaget genom att klicka på ikonen.